עבודאטה - שאלות ותשובות

למי מיועד האתר?  

האתר מיועד בראש ובראשונה לכל מי שרוצה לבחור במסלול לימודים או קריירה על בסיס נתונים אמינים ומקיפים.

בין אם סיימתם עכשיו את הלימודים בתיכון או את הצבא ואתם מחפשים מסלול לימודים, בין אם סיימתם את ההכשרה ואתם נכנסים לשוק העבודה ובין אם אתם שוקלים לעשות הסבה במהלך הקריירה, אתר עבודאטה מנגיש עבורכם נתונים רלוונטיים לצורך בחירה מושכלת.

אילו מסלולי לימוד מוצגים באתר?    

באתר מוצגים כיום רק לימודים מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה הנלמדים באוניברסיטאות ובמכללות המוכרות. בנוסף, מוצגים באתר לימודים שבפיקוח משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים: הכשרות טכנולוגיות (לימודי הנדסאות) במכללות מה"ט והכשרות מקצועיות.

יצוין, כי מוצגים רק לימודים שעבורם יש נתונים. כלומר, חוגים אקדמיים או הכשרות שמספר הלומדים בהם היה קטן מאד ולא ניתן לשלוף עבורם נתונים מטעמי סודיות, לא הוצגו באתר, אך המסלולים השונים מופיעים באתרים של מוסדות הלימוד.

האם כל העיסוקים מוצגים באתר?    

באתר מוצגים רק עיסוקים שעבורם יש נתונים סטטיסטיים ותיאור ייחודי של העיסוק או המיומנויות והכישורים הנדרשים כדי לעסוק בו. במידה ומדובר על עיסוק קטן אשר לא נשלפו ממנו מספיק נדגמים בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אזי לא יופיעו עבורו נתונים סטטיסטיים. במידה ומדובר בעיסוק שקרוב מאד באופיו לעיסוק אחר ואין עבורו תיאור ייחודי של העיסוק ו/או של המאפיינים, אזי אחד העיסוק יוגדרו כשם אלטרנטיבי לעיסוק הראשי ויוצג בתחתית העמוד. בנוסף, עיסוקים חדשים שמתפתחים בשוק העבודה וטרם נכנסו לסיווג הבינלאומי או הישראלי, אינם מופיעים בשלב זה.

מדוע האתר מופיע בלשון נקבה?      

מחקרים מראים כי לזיהוי המגדרי של עיסוק יש השפעה גדולה בעת בחירה במקצוע. על מנת לנטרל הטיות מגדריות, בחרנו להציג את העיסוקים הן בלשון זכר והן בלשון נקבה כך שהמשתמשים והמשתמשות באתר יוכלו לבחור בלשון הפנייה המועדפת.

האם אין סכנה שהאתר ישמר ויחזק הטיות בשוק העבודה?     

אתר עבודאטה נועד להנגיש לציבור מידע אמין וברור ככל הניתן אודות אפשרויות לימודים ומסלולי קריירה אפשריים הקיימים בשוק הישראלי. על מנת להתגבר על הטיות קיימות, בחרנו לא להציג התפלגויות של מועסקים לפי מגדר, גיל או קבוצת אוכלוסייה. כמו כן, בחרנו להציג את שמות העיסוקים בלשון זכר ובלשון נקבה על מנת לשקף את הזמינות של כלל העיסוקים לכולם.

שכר לפי מוסדות לימוד: האם אין כאן חשש שמוסדות חזקים יתחזקו יותר וחלשים יחלשו?

אתר עבודאטה נועד להנגיש לציבור מידע אמין וברור ככל הניתן אודות אפשרויות לימודים ומסלולי קריירה אפשריים הקיימים בשוק הישראלי. אנו סבורים כי מידע זה הוא כלי כדי לקבל החלטות ובחירות טובות יותר בחיים. עם זאת, חשוב לנו להדגיש כי ישנם משתנים רבים המשפיעים על נתוני השכר של בוגרי מוסדות לימוד שונים, בינהם: היצע המשרות באזור, רמות השכר הנהוגות באזור, הרקע הסוציו-אקונומי של הסטודנטים, הרשת החברתית-עסקית של הבוגרים, מאפיינים אישיותיים של הבוגרים ועוד.

מהם מקורות המידע של הנתונים שמוצגים באתר?    

כלל הנתונים מעובדים מתוך קבצים שנאספו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חלקה נתונים מנהליים (כמו קבצים מס הכנסה, מרשם השכלה) וחלקם נתונים מבוססי סקרים. להרחבה, ראו במתודולוגיה.

מדוע הנתונים הסטטיסטיים באתר לא מעודכנים לשנה הנוכחית?

הנתונים המוצגים באתר הם נתונים מנהליים (נתוני מס הכנסה וביטוח לאומי) המוצלבים עם סקר כוח אדם של הלמ"ס. הואיל והדיווח על השכר (בפרט עבור עצמאים) נעשה בתום שנת המס ועיבוד הנתונים אורכים זמן רב, הנתונים המעודכנים ביותר המצויים ברשותנו הם המפורסמים באתר.

מה ניתן ללמוד מנתונים שמעודכנים שנתיים אחורה?

ככלל, השינויים בשכר אינם קיצוניים בין השנים וניתן להסיק מהמגמה את כיוון התפתחות השכר ואת השכר הרווח פחות או יותר בתחום. כמובן, ישנם עיסוקים בהם השכר משתנה במהירות ועשויים להיות מקרי קיצון, דוגמת מגיפת הקורונה, שישפיעו על השכר בעיסוק מסוים.

האם השפעת הקורונה באה לידי ביטוי בנתונים שמוצגים באתר?        

נתוני השכר נכונים לשנת 2019, טרום מגיפת הקורונה, ולכן אינם משקפים את השפעתה. בד בבד, כאמור לעיל, אנו סבורים שככלל הנתונים משקפים את המגמות הרווחות בתחומים ולמעט ענפים מסוימים, שאולי ספגו פגיעה נרחבת או ארוכת טווח, מרבית הענפים התאוששו וחזרו לתוואי המגמה הקודם.

מדוע שמות העיסוקים אינם ברורים, מדוע מקצועות מסוימים חסרים, ואחרים שישנם, אינם רלוונטיים כמעט בשוק העבודה?       

שמות העיסוקים נקבעו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בסיווג האחיד של משלחי היד 2011. למעט מקרים חריגים (המפורטים בנספח 4 במתודולוגיה), לא שינינו שמות אלה. יצוין, כי שמות אלה מבוססים על הסיווג הבינלאומי של ארגון העבודה הבינלאומי 08-ISCO, שנוצר בשנת 2008, ולכן אינם כוללים עיסוקים חדשים שהתפתחו בשוק העבודה בעשור וחצי האחרונים. אנו פועלים בעזרת סריקת מאגרי משרות לאיתור וקטלוג של עיסוקים חדשים ונרצה להוסיף אותם לסיווג עליו בנוי האתר.

האם נתוני השכר שמוצגים באתר משקפים את השכר בכל עיסוק ועיסוק?        

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת בסקר כוח אדם מידע רק על קבוצות של עיסוקים – משלחי יד בלשון הלמ"ס או תחומים בלשון אתר עבודאטה. עבור קבוצות עיסוקים אלה נערכת הצלבה של נתוני שכר מינהליים ולכן הנתונים הסטטיסטיים מתייחסים לכל העיסוקים הכלולים בתחום מסוים ולא לעיסוק ספציפי. לעיתים, התחום זהה לעיסוק ולעיתים התחום כולל מגוון של עיסוקים בעלי שונות ברמות השכר.

האם לא יותר נכון להציג לפרט את טווח האפשרויות שלו, ולא מקצועות, מוסדות, או תחומי לימוד שכלל אינם בטווח האפשרויות שלו?

ניתן לסנן את האפשרויות המוצגות לפרט בעזרת הפילטרים שבמאגרי הלימודים והעיסוקים. באופן זה יוכל הפרט להתאים את טווח האפשרויות שלו לנתונים הנוכחיים שלו. במקביל, הצגה נרחבת יותר של מסלולי לימוד וקריירה, תציג בפני הפרט את התנאים הנדרשים והוא יוכל לבחור אם רצוי בעיניו לנסות לשפר ציוני בגרות / פסיכומטרי כדי להתקבל למסלולים שכרגע מעבר לטווח האפשרויות שלו. כמו כן, יודגש כי תנאי הקבלה המוצגים הם ממוצעים וכי ישנם מסלולי קבלה ייחודיים בהתאם לרקע הספציפי של המועמדים או מוסד הלימודים.

לא מצאתי מסלול לימודים או עיסוק שחיפשתי, מדוע?

מסלולי לימודים או עיסוקים אשר לא היו עבורם נתונים סטטיסטיים, לא מוצגים בשלב זה באתר. כמו כן, ייתכן והמונח שחיפשתם שונה משם מסלול הלימודים או העיסוק שמוצג. כדאי לנסות מילים נרדפות או דומות, או להיעזר בסינונים שונים כדי לדייק את החיפוש.

למה אין משרות פתוחות באתר?      

גישה למשרות פתוחות קיימת בשוק הפרטי ואין אנו רואים ערך מוסף כיום בהצגת אותן משרות שקיימות בלוחות דרושים או בפלטפורמות אחרות.

אז מה עכשיו? איך ממשיכים מכאן? 

אם אתם מתעניינים בלימודים, תוכלו להשתמש בקישורים למוסדות הלימוד השונים כדי להעמיק בתנאי הקבלה ולהירשם למסלול הלימודים / הכשרה המתאים לכם. אם אתם מתעניינים במציאת עבודה, תוכלו להיעזר בנתונים שהוצגו באתר על מנת לאתר משרות פנויות רלוונטיות.

אם יש לך שאלות אחרות כלשהן נשמח לשמוע. ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.

אנחנו מצטערים לשמוע

0/500

ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
אתר זה משתמש בקוקיות (Cookies) כדי לתת לכם שירות טוב יותר למידע נוסף continue image