!-icon

עולם העבודה השתנה בעקבות הקורונה. הנתונים בעבודאטה משקפים את המצב השגרתי שלפני השינוי. 

occupation image

טכנאית קול (סאונד)

או טכנאי קול (סאונד)?

שליטה בסאונד של מופע בהתבסס על הקונספט היצירתי או האומנותי תוך אינטראקציה עם האומנים המשתתפים במופע. העבודה מושפעת מעבודת יתר הצוות ומשפיעה עליה. לכן, מתבצעת העבודה בצמוד לצוותי העיצוב ולאומנים המשתתפים במופע. הכנת קטעי שמע, פיקוח על המערך, הנעת הצוות הטכני, תכנות הציוד והפעלת מערכות הסאונד. עבודה על סמך תוכניות, הנחיות ומסמכים אחרים.  
עיסוק זה שייך לתחום

הנדסאוּת וטכנאוּת שידור ואמצעים אור-קוליים

תמונת מצב של כל העיסוקים בתחום

image salary
שכר דומה לממוצע במשק
10,383
ממוצע בחודש
image weekly working hours
היקף שעות העבודה ממוצע
43.2
ממוצע שבועי
image employee education
לעוסקים בתחום יש
רמות השכלה שונות
image employees and the self-employed
בתחום זה יש שיעור גבוה יחסית של
שכירים
המידע מבוסס על עיבודי זרוע העבודה לנתוני הלמ"ס מ-2019
עוד מידע על התחום

למי זה מתאים

אלה הכישורים שצריך בדרך כלל כדי להשתלב בעיסוק הזה בהצלחה.
כדאי לבדוק אם יש לך לפחות חלק מהם.

question-mark-img

תכונות וכישרונות חשובים לעיסוק זה

ראייה מקרוב
היכולת לראות פרטים מטווח קצר (במרחק של כמטר מהמתבונן).
הבנה בעל פה
היכולת להקשיב למידע ולרעיונות שמועברים בדיבור ולהבין אותם.
הבעה בעל פה
היכולת להעביר מידע ורעיונות בדיבור כך שאחרים יוכלו להבין אותם.
הבחנה שמיעתית
היכולת לזהות צלילים שנבדלים זה מזה בגובה ובעוצמה ולהבחין ביניהם.
ארגון מידע
היכולת לסדר דברים או פעולות לפי סדר או דפוס מסוימים, לפי כלל או מערכת של כללים (לדוגמה, דפוס של מספרים, אותיות, מילים, תמונות, פעולות מתמטיות).
בהירות דיבור
היכולת לדבר בבירור כך שאחרים יבינו.
הבנה בכתב
היכולת לקרוא מידע ורעיונות שמוצגים בכתב ולהבין אותם.
הבעה בכתב
היכולת להעביר מידע ורעיונות בכתיבה כך שאחרים יוכלו להבין אותם.
מקוריות
היכולת להעלות רעיונות יוצאי דופן או חכמים במיוחד בנוגע למצב או לנושא נתונים, או לפתח דרכים יצירתיות לפתור בעיה.
קשב סלקטיבי
היכולת להתרכז במשימה אחת לאורך זמן בלי הסחות דעת.
קשב שמיעתי
היכולת להתרכז במקור צליל אחד כשצלילים אחרים מסיחים את הדעת.
גמישות קטגורית
היכולת לייצר מערכות של כללים כדי לקבץ דברים יחד במגוון אופנים, או להשתמש במערכות כאלו.
דדוקציה (הסקה מהכלל אל הפרט)
היכולת להחיל כללים רחבים על בעיות ספציפיות כדי להפיק תשובות הגיוניות.
שטף רעיונות
היכולת להעלות כמה וכמה רעיונות בנושא מסוים (מספר הרעיונות הוא שחשוב, ולא האיכות, הנכונות או מידת היצירתיות שלהם).
רגישות לבעיות
היכולת לזהות כשמשהו לא תקין או עומד להשתבש. לא מדובר בפתרון של הבעיה, אלא רק ביכולת לזהות שיש בעיה.
זיהוי קולי
היכולת לזהות ולהבין את הדיבור של אדם אחר.
יציבות זרוע-כף יד
היכולת לשמור על כף היד והזרוע יציבות בזמן תנועה של הזרוע או בזמן שכף היד והזרוע מוחזקות בתנוחה אחת.
דייקנות בקרה
היכולת לכוון בקרים של מכונה או של כלי רכב למצבים מדויקים, שוב ושוב ובמהירות.
אינדוקציה (הסקה מהפרט אל הכלל)
היכולת לשלב פיסות מידע כדי ליצור כללים רחבים או מסקנות כלליות (בין היתר, למצוא קשרים בין אירועים שנראים לא קשורים).
מהירות תפיסתית
היכולת להשוות, במהירות ובדייקנות, את הדומה והשונה בין קבוצות של אותיות, מספרים, חפצים, תמונות או דפוסים. הדברים שביניהם יש להשוות יכולים להיות מוצגים בו-בזמן או זה אחרי זה. יכולת זו כוללת גם השוואה בין עצם מוצג ובין עצם מהזיכרון.
ויזואליזציה
היכולת לדמיין איך משהו ייראה אחרי שיועבר למקום אחר, או אחרי שהחלקים שלו יוזזו או יסודרו מחדש.
ראייה למרחק
היכולת לראות פרטים ממרחק.
מיומנות אצבעות
היכולת לבצע בדייקנות מהלכים מתואמים של האצבעות, באחת הידיים או בשתיהן, כדי לאחוז, לתפעל או להרכיב חפצים קטנים מאוד.
גמישות סיכום
היכולת להבחין בדפוס מוכר או לזהות דפוס מוכר (צורה, חפץ, מילה או צליל) שמוסתר בין גורמים אחרים שמסיחים את הדעת.
question-mark-img

דברים שצריך לתרגל, ללמוד או לדעת כדי לעסוק בזה

הקשבה פעילה
מתן תשומת לב מלאה לדבריהם של אחרים, הקדשת זמן להבנת הרעיונות המוצגים, העלאת שאלות לפי הצורך והימנעות מהפרעה בעיתוי לא מתאים.
דיבור
שיחה עם אחרים כדי להעביר מידע באופן אפקטיבי.
הבנת הנקרא
הבנה של פסקאות ומשפטים כתובים במסמכים הקשורים לעבודה.
פתרון בעיות מורכבות
זיהוי בעיות מורכבות וסקירה של המידע הרלוונטי כדי לפתח ולהעריך אפשרויות וליישם פתרונות.
חשיבה ביקורתית
שימוש בהיגיון ובלוגיקה לזיהוי החוזקות והחולשות של מסקנות, גישות או פתרונות חלופיים לבעיות.
כתיבה
תקשורת יעילה בכתב לפי צורכי קהל היעד.
למידה פעילה
הבנת ההשלכות של מידע חדש על פתרון בעיות ועל קבלת החלטות נוכחיות ועתידיות.
שיקול דעת וקבלת החלטות
הבאה בחשבון של העלות והתועלת היחסיות של פעולות אפשריות כדי לבחור את האפשרות המתאימה ביותר.
ניטור
ניטור או הערכה של הביצועים האישיים או של אחרים או של ארגונים, כדי לשפר או כדי לנקוט פעולה מתקנת.
ניטור פעולה
מעקב אחר מכשירי מדידה, חוגות ומחוונים אחרים כדי לוודא שהמכונה פועלת באופן תקין.
תיאום
התאמת פעולות ביחס לפעולותיהם של אחרים.
תפעול ובקרה
בקרה על פעולתם של ציוד או מערכות.
חדות אבחנה חברתית
מודעות לתגובותיהם של אחרים והבנת הסיבה שבגללה הגיבו בדרך זו.
ניתוח מערכות
קביעה איך מערכת צריכה לפעול ואיך שינויים בתנאים, בפעולות ובסביבה ישפיעו על התוצאות.
בחינת מערכות
זיהוי מדדים וחיוויים של ביצועי המערכת ושל הפעולות הדרושות לשיפורם כדי לקדם את מטרות המערכת.
ניהול זמן
ניהול הזמן האישי והזמן של אחרים.
question-mark-img
RA -

הטיפוסים שהכי יתאימו לעיסוק הזה לפי מודל הולנד. מה זה?

ביצועי
עיסוקים ביצועיים כוללים התנסות מעשית בבעיות ובפתרונן. לעיתים קרובות הם קשורים בצמחים, בחיות ובחומרים פיזיים כמו עץ, כלים ומכונות. עיסוקים ביצועיים רבים דורשים עבודה בחוץ ואינם כוללים הרבה התעסקות בניירת או עבודה הדוקה עם אחרים.
אומנותי
עיסוקים אומנותיים כוללים עבודה עם צורות, עיצובים ודפוסים. לעיתים קרובות הם דורשים ביטוי עצמי, והעבודה יכולה להתבצע בלי מערכת ברורה של כללים.
onet-logo

This page includes information from O*NET OnLine by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license.
O*NET® is a trademark of USDOL/ETA. avodata.labor.gov.il has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.

 

***

 

This service uses the ESCO classification of the European Commission. avodata.labor.gov.il has modified all or some of this information. The European Commission has not approved, endorsed, or tested these modifications.

ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
אתר זה משתמש בקוקיות (Cookies) כדי לתת לכם שירות טוב יותר למידע נוסף continue image