תנאי שימוש - הבהרה משפטית

המידע הסטטיסטי באתר נותח מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. צוות 'עבודאטה' אינו נושא באחריות לגביו או להתאמתו לצרכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

המידע והתובנות באתר נותחו ונוצר בעיקר על ידי צוות אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות במשרד העבודה, ועל ידי צוות 'עבודאטה' של ג'וינט-ישראל תבת לפי מיטב ידיעתם והבנתם.

מטרת האתר ואחריות השימוש בו

המידע המוצג באתר 'עבודאטה' נועד לסייע לאזרחים בבחירה מושכלת של קריירה ולימודים, ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכדומה.

המידע באתר יתעדכן וישתדרג במשך הזמן. המידע המוצג באתר אינו בהכרח מידע מלא ועדכני. ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיו"ב.

במקרה של תלונות לגבי המידע המוצג, יטופל העניין בהקדם האפשרי.

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מ'עבודאטה' נכון, מאומת ומעודכן.

אין צוות האתר או משרד העבודה אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע באתר.

חשוב להבהיר ששימוש באתר 'עבודאטה' אינו מהווה תחליף לייעוץ תעסוקתי, משפטי, מקצועי או אחר ועבודאטה ו/או המשרד ו/או ג'וינט-ישראל תבת לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש באתר, בכלים ובמידע שמוצג בו.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, לרבות זכויות היוצרים במסגרת השירות, שייכות למדינת ישראל. 

זכויות יוצרים אלו חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן, סביר, מידתי ולפי ייעודו מוגדר בחומר המוגן, ובכפוף לכללים הקבועים בכל דין. 

שימוש הוגן - לרבות ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור יציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. לא יעשה המשתמש בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

'עבודאטה' באמצעות משרד העבודה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

פנייה אלינו

בכל שאלה או הערה לגבי אתר זה ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.

 

אנחנו מצטערים לשמוע

0/250

ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
ניתן לבחור עד 10 פריטים להשוואה
כדי להוסיף פריט חדש יש להסיר פריט קיים מהרשימה
אתר זה משתמש בקוקיות (Cookies) כדי לתת לכם שירות טוב יותר למידע נוסף continue image